મારા પ્રિય શિક્ષક પર નિબંધ Mara Priya Shikshak Par Nibandh in Gujarati

આજનો આપણો વિષય મારા પ્રિય શિક્ષક પર નિબંધ છે અને આજે તમને બતાવીશું કે Mara Priya Shikshak Par Nibandh in Gujarati ઉપર નિબંધ કેવી રીતે લખી શકાય. તમે Mara Priya Shikshak Par Nibandh in Gujarati વિષય પરનો નિબંધ શોધતા શોધતા અમારી વેબસાઈટ પર આવ્યા છો તો તમને નીચે પ્રમાણે 3 નિબંધ જોવા મળશે. જેમાં પહેલો નિબંધ મારા પ્રિય શિક્ષક પર નિબંધ 100 શબ્દો નો છે, બીજો નિબંધ મારા પ્રિય શિક્ષક પર નિબંધ 200 શબ્દો નો છેઅને ત્રીજો નિબંધ મારા પ્રિય શિક્ષક પર નિબંધ 300 શબ્દોનો છે. આશા કરું છુ કે તમે પૂરો નિબંધ Mara Priya Shikshak Par Nibandh વાંચશો જેથી તમને જોઈતી માહિતી મળી શકે.

મારા પ્રિય શિક્ષક પર નિબંધ । Mara Priya Shikshak Par Nibandh in Gujarati 100, 200, 300

મારા પ્રિય શિક્ષક પર નિબંધ (Mara Priya Shikshak Par Nibandh in Gujarati 100 Words)

જ્યારે પણ આપણે આપણા પ્રિય શિક્ષક વિશે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને આપણા શાળાના દિવસો યાદ આવે છે. અમારા શાળાના દિવસોમાં આવા ઘણા શિક્ષકો હતા જેમણે અમને જ્ઞાનથી ભરપૂર વસ્તુઓ આપી અને ભવિષ્ય માટે અમને તૈયાર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.

આવા મનોરમ શિક્ષક કે જેઓ અમને શીખવવાની સાથે-સાથે એવી વસ્તુઓ પણ શીખવતા હતા જે આજે આપણા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

મારા પ્રિય શિક્ષકનું નામ શ્રી રાકેશચંદ્ર શર્મા હતું. જે અમને શાળામાં હિન્દી વિષય ભણાવતા હતા. તે અમને વિષય સિવાય બાહ્ય જ્ઞાન પણ આપે છે.

મારા પ્રિય શિક્ષક તેમના સારા વર્તન માટે જાણીતા હતા. મારા પ્રિય શિક્ષકને કોઈ પરિચયમાં રસ નથી. આજે પણ આપણે જ્યારે પણ મળીએ છીએ ત્યારે ઠપકો આપે છે અને સાંભળી ન હોય તેવી વાતો કહીએ છીએ.

મારા પ્રિય શિક્ષક પર નિબંધ (Mara Priya Shikshak Par Nibandh in Gujarati 200 Words)

પ્રસ્તાવના

જ્યારે પણ આપણે આપણા પ્રિય શિક્ષક વિશે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને આપણા શાળાના દિવસો યાદ આવે છે. અમારા શાળાના દિવસોમાં આવા ઘણા શિક્ષકો હતા જેમણે અમને જ્ઞાનથી ભરપૂર વસ્તુઓ આપી અને ભવિષ્ય માટે અમને તૈયાર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.

હિન્દી ભાષાના નિષ્ણાત

અમે મારા પ્રિય શિક્ષક વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, તેઓ હિન્દી ભાષામાં ખૂબ જાણીતા છે. હિન્દી તેમનો મુખ્ય વિષય છે. આ તેમનો મુખ્ય વિષય છે અને તે અમને શાળામાં આ વિષય ભણાવતા હતા. તે અમને મુખ્યત્વે હિન્દી વિષયમાં વ્યાકરણ શીખવતા હતા.

તેમની એક વાત ખૂબ જ સારી હતી કે તેઓ અમને શીખવવા કરતાં અમારા માટે ખૂબ જ મહત્વની બાબત વિશે વધુ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતા. શાળાના સમયમાં મારી હિન્દી પણ ઘણી નબળી હતી, પરંતુ આ શિક્ષકોને કારણે મારી હિન્દીમાં ઘણો સુધારો થયો છે અને આ જ કારણ છે કે આજે હું હિન્દી વિષયમાં સારું લખી શકું છું.

અન્ય શિક્ષકગણ પણ પ્રિય

જ્યાં સુધી મારા વ્હાલા શિક્ષકની વાત છે, તો આપણે એટલું જ નહીં કહીએ કે તેઓ સ્વભાવે ખૂબ જ સરળ છે, પણ મારી આખી શાળાના તમામ શિક્ષકો પણ એવું જ કહે છે. અન્ય શિક્ષકો પણ માને છે કે તે એકદમ સરળ અને સારા સ્વભાવનો છે. મારી પ્રિય શાળાના અન્ય શિક્ષકો પણ જાણે છે કે છોકરાઓ ખૂબ જ સુંદર હોય છે. અન્ય શિક્ષકોની જેમ તેઓ પણ શાંતિ અને ન્યાયના શિક્ષક છે.

તેઓ શાળાના નાયબ મુખ્ય શિક્ષક હતા

અમે અમારા પ્રિય શિક્ષકને અમારી શાળાના નાયબ મુખ્ય શિક્ષક તરીકે પણ ઓળખતા હતા. અમારી શાળાના મુખ્ય શિક્ષક પણ વિચારે છે કે મારા પ્રિય શિક્ષક મહાન છે. શાળાનો સ્ટાફ અને અન્ય શિક્ષકો અને મારા ગામના ગ્રામજનો પણ મારા પ્રિય શિક્ષકને માન આપે છે.

મારા પ્રિય શિક્ષક પર નિબંધ (Mara Priya Shikshak Par Nibandh in Gujarati 300 Words)

પ્રસ્તાવના

શાળાના વાતાવરણ વિશે વાત કરીએ તો, અમારી શાળામાં અન્વેષણ કરવા અને શીખવા માટે ઘણું બધું છે. આ શાળામાં ઘણા શિક્ષકો પણ સામેલ છે જેઓ આપણને ઘણું શીખવે છે અને જ્ઞાન આપે છે. એ તમામ શિક્ષકોની યાદીમાં મારા પ્રિય શિક્ષકોનો સમાવેશ થાય છે.

મારા પ્રિય શિક્ષક વિશે ઘણી બધી બાબતો છે જે શાળા પછી પણ આપણે યાદ રાખીએ છીએ. મારા પ્રિય શિક્ષક સ્વભાવે ખૂબ જ શાંત અને સરળ છે. મારા પ્રિય શિક્ષક વિશે માત્ર એક નિબંધ દ્વારા કહેવું અયોગ્ય હશે, કારણ કે તેઓ એટલા મહાન છે કે પુસ્તકનું માત્ર એક પૃષ્ઠ તેમના શબ્દો વ્યક્ત કરી શકતું નથી.

મારા પ્રિય શિક્ષકનો શાંત સ્વભાવ

મારા પ્રિય શિક્ષકના સ્વભાવ વિશે જાણીને, મારા પ્રિય શિક્ષક ખૂબ જ શાંત છે અને તેઓ શાંત સ્વભાવથી સમૃદ્ધ છે. મારા પ્રિય શિક્ષક સ્વભાવે ખૂબ જ સરળ શિક્ષક છે. મારા વ્હાલા શિક્ષક વિશે કહેવું ઉચિત રહેશે કે આખી શાળામાં તેઓ એકમાત્ર એવા શિક્ષક હતા જેમના માતા-પિતા બાળકો વિશે જાણતા હતા.

અમારા પ્રિય શિક્ષક માટે અમને ખૂબ માન છે. મારા પ્રિય શિક્ષકના સ્વભાવને કોઈ પુરાવાની જરૂર નથી. સમગ્ર સ્ટાફ મારા પ્રિય શિક્ષક માટે ખૂબ જ આદર ધરાવે છે.

તેમની પ્રથમ વિનંતી યોગ કરવાની

મારા વ્હાલા શિક્ષક વિશે લોકોને જે ગમે છે તે એ છે કે તે સવારે સૌ પ્રથમ યોગ કરે છે, હવે કેટલાક લોકો તેને તેમનો આગ્રહ માને છે કારણ કે તે દરેક ઋતુમાં યોગ કરે છે, પછી તે શિયાળો હોય કે ઉનાળો, વરસાદ હોય, શિયાળાની કડકડતી હોય, તેને જે ગમે છે.

દરેક ઋતુમાં યોગ કરો. મારા પ્રિય શિક્ષક પાસેથી યોગના પાઠ લીધા પછી, અન્ય શિક્ષકો અને વરિષ્ઠ લોકો પણ દરરોજ સવારે યોગ કરે છે.

નિવૃત્ત થયા

મારા પ્રિય શિક્ષકની સેવા હવે પૂરી થઈ ગઈ છે. ગયા વર્ષે તેઓ નિવૃત્ત થયા હતા. આ પ્રસંગે શાળાના લોકો અને અન્ય શિક્ષકોએ તેમનું સન્માન કર્યું હતું અને તેમને ફૂલોનો હાર પહેરાવ્યો હતો. મારા પ્રિય શિક્ષક 35 વર્ષથી સેવામાં છે અને આ 35 વર્ષોમાં તેમણે ઉત્તમ સેવા આપી છે.

નિષ્કર્ષ

મારા વહાલા શિક્ષકે તેમના જીવનમાં એક મહાન કાર્ય કર્યું છે. હું હજુ પણ તેને ખૂબ માન આપું છું. મારા પ્રિય શિક્ષકનો એક મોટો ગુણ એ હતો કે તેઓ ખૂબ જ સરળ હતા અને દરેક બાળક સાથે સંપૂર્ણ ન્યાય કરતા હતા. તેથી જ તે પ્રિય શિક્ષક છે.

FAQ’S (સામાન્ય પ્રશ્ન)

શિક્ષકની આપણા જીવનમાં શું ભૂમિકા છે ?

શિક્ષક આપણને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.

શિક્ષક એ આપણા માટે શું છે ?

શિક્ષક એ આપણા માટે જ્ઞાનનો ભંડાર છે.

Also Read: મારા પ્રિય શિક્ષક પર નિબંધ

Also Read:શિક્ષક દિવસ વિશે માહિતી

Also Read: મારા પ્રિય વૈજ્ઞાનિક પર નિબંધ

Leave a Comment